Import lovak ügyintézése

Magyarországra történő behozatal állategészségügyi feltételei

Honosítás (tenyésztési célú behozatal esetén)

Regisztráció (nem tenyésztési célú behozatal esetén)

Külföldi mén és szaporítóanyag behozatala

 

Európai Uniós tagságunk jelentősen egyszerűsítette az Unió területén belül tenyésztett lovak Magyarországra történő behozatalát. Attól függően azonban, hogy az adott ló tenyésztési vagy nem tenyésztési céllal érkezik hazánkba, különféle kötelezettségek terhelik tulajdonosát, vagy annak meghatalmazottját. Hazánkban az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény, valamint a 129/2004. FVM. rendelet „A tenyészállat, illetve szaporítóanyag behozatalának és kivitelének szakmai előírásairól” szabályozzák a lovak külföldről történő behozatalának, illetve azokkal történő tenyésztői munka feltételeinek kérdéskörét.

Az 504/2008. EK rendelet értelmében az importált lóféléket 30 napon belül be kell jelenteni az országos lótenyésztési információs rendszerbe.

 

Magyarországra történő behozatal állategészségügyi feltételei

–  Lóútlevél 
–  Állategészségügyi bizonyítvány (a minisztérium honlapjáról letölthető)

Ugrás a lap tetejére

 

Honosítás (tenyésztési célú behozatal esetén)

A hazánkba behozott lófélét a tenyésztési célú hasznosítás előtt honosítani kell az MLOSZ Tenyésztési Irodájában.

A honosítás elemei:

–  helyszíni lóazonosítás kérése, a ló helyszínen történő azonosítása
–  az útlevél (vagy származási lap harmadik országból történő behozatal esetén) ellenőrzése és lefordítása, majd
–  a ló adatainak rögzítése az országos lótenyésztési információs rendszerben
– honosítási igazolás kiállítása
– számlázás (30 000 Ft + kiszállás a felügyelőnél)

A honosítás során a ló magyar azonosítószámot kap, az adatai rögzítésre kerülnek az országos lótenyésztési információs rendszerben, majd kiállítunk egy igazoló lapot a honosításról. Ez az adott fajta elismert tenyésztő szervezete által vezetett törzskönyvbe történő bekerülés előfeltétele is.

A honosítás azon lovak esetében is kötelező, amelyek nem tartoznak egyetlen fajtába sem (de tenyésztésbe veszik őket), vagy olyan fajtát képviselnek, amelynek még nincs hazánkban elismert tenyésztő szervezete.

A külföldi lóútlevélben a magyar lóazonosító szám beragasztását, illetve a tulajdonos változás bejegyzését a Lóútlevél Irodában lehet kezdeményezni az alábbi dokumentumok beküldésével: 

–  eredeti lóútlevél 
–  honosítást igazoló lap
–  tulajdonosi nyilatkozat (ld. lóútlevél igénylése menüpont) 
–  tulajdonos változást bejelentő adatlap (ld. lóútlevél igénylése menüpont) 

A tulajdonos átírás után a Lóútlevél Iroda új tulajdonosi betétlapot állít ki, amely a továbbiakban igazolja a tulajdonjogot, ezért érdemes az útlevéltől külön tartva egy esetleges eladásig megőrizni.

Az EU-tagországokból származó lóútlevél, akárcsak a hazai, végig kíséri a lovat élete végéig és ugyanazt a célt szolgálja, mint a hazai. Új, magyar lóútlevél kiváltása tehát szükségtelen és tilos. A hiányos adattartalmú EU-s lóútleveleket a Lóútlevél Iroda kiegészíti a megfelelő oldalakkal.

A 4 évre szóló FEI útlevelek nem helyettesítik az 504/2008. EK rendeletben meghatározott nemzeti útlevél meglétét!

Ugrás a lap tetejére

 

Regisztráció (nem tenyésztési célú behozatal esetén)

A hazánkba, nem tenyésztési céllal behozott lófélét regisztráltatni szükséges az MLOSZ Tenyésztési Irodájában.  Regisztrációra akkor van lehetőség, ha a ló már rendelkezik EU-tagország által kibocsátott lóútlevéllel, és hazánkban nem kívánják tenyésztésbe vonni. Ez előfeltétele a tulajdonosátírásnak és a versenyeken való részvételnek.

A regisztráció kezdeményezése:

– a lóútlevél és a szükséges dokumentumok (tulajdonosi nyilatkozat, lótulajdonos változás adatbejelentő lap)  eljuttatása a Szövetség címére (1134 Budapest, Lőportár u. 16.) személyesen vagy postai úton
– fényképek megküldése (fej szemből, test a lábvégekkel-mindkét oldalról, bélyegzésről (ha van) közeli, jól látható kép) a loutlevel@mlosz.hu e-mail címre

A regisztráció elemei:

–  az útlevél és származási lap ellenőrzése és lefordítása, majd
–  a ló adatainak rögzítése az országos lótenyésztési információs rendszerben
–  magyar lóazonosító szám és a regisztrációs lap kiadása
– számlázás (30 000 Ft)

A regisztrált ló tenyésztési célú hasznosítása esetén előzetes honosítása szükséges. A helyszíni lóazonosítás feltétele az ivadékok ismert származással történő nyilvántartásba vételének.

A külföldi lóútlevélben a tulajdonos változást a Lóútlevél Irodában (1144 Budapest, Remény u. 42/B) lehet átvezettetni az alábbi dokumentumok beküldésével:

–  eredeti lóútlevél 
–  regisztrációs lap
–  tulajdonosi nyilatkozat (ld. lóútlevél igénylése menüpont) 
–  tulajdonos változást bejelentő adatlap (ld. lóútlevél igénylése menüpont) 

A tulajdonos átírás után a Lóútlevél Iroda új tulajdonosi betétlapot állít ki, amely a továbbiakban igazolja a tulajdonjogot, ezért érdemes az útlevéltől külön tartva egy esetleges eladásig megőrizni.

Az EU-tagországokból származó lóútlevél, akárcsak a hazai, végig kíséri a lovat élete végéig és ugyanazt a célt szolgálja, mint a hazai. Új, magyar lóútlevél kiváltása tehát szükségtelen és tilos. A hiányos adattartalmú EU-s lóútleveleket a Lóútlevél Iroda kiegészíti a megfelelő oldalakkal.

A 4 évre szóló FEI útlevelek nem helyettesítik az 504/2008. EK rendeletben meghatározott nemzeti útlevél meglétét!

Ugrás a lap tetejére

 

Külföldi mén és szaporítóanyag behozatala

A mén, illetve az import szaporítóanyag behozatalakor (ami a jelenlegi lótenyésztési gyakorlatnak megfelelően a friss-, illetve fagyasztott spermát jelenti) lóútlevél (élő mén esetén) és állategészségügyi bizonyítvány szükséges (a minisztérium honlapjáról letölthető).

Az első felhasználása előtt a szaporító anyagot honosítani kell, amelyhez az alábbi dokumentumok szükségesek:

–  legalább 4 ősi sort tartalmazó, hivatalos származási lap vagy annak másolata
–  DNS kártya
–  a befogadó tenyésztőegyesület ajánlása

A szaporítóanyag forgalomba hozatala előtt az importőrnek együttműködési szerződést kell kötni valamelyik engedélyeztetett mesterséges termékenyítő állomással, illetve a forgalomba hozatali szándékot a NÉBIH felé is be kell jelentenie. Végül a mesterséges termékenyítő állomásnak törzskönyvi nyilvántartási szerződést kell kötni a forgalmazni kívánt szaporítóanyagokra a tenyésztőszervezettel vagy az MLOSZ-szel a területileg illetékes megyei lótenyésztési felügyelőn keresztül. 
 

A honosítás során a mén adatai bekerülnek az országos lótenyésztési információs rendszerbe, valamint importazonosító számot és a honosítást igazoló lapot kap. Ez előfeltétele a hazai tenyésztő egyesületi tagságnak, a mén törzskönyvi szám kiadásának, továbbá utódai is csak ily módon lehetnek ismert származásúak.

Ugrás a lap tetejére

Shagya-arabLipicaiNóniuszFurioso North StarGidránKisbéri-félvérHuculMagyar sportlóArab telivér Angol telivérÜgetőShetland póniHaflingi kislóFjord ló Sportpóni