Miért van rá szükség?

Magyarországon a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által kiadott lóútlevél az Európai Unió által kötelezően előírt hatósági dokumentum, így az Unióhoz való csatlakozásunkkal hazánk sem kerülhette el a szükséges jogszabályok alkalmazását. A lóútlevél az állat azonosítására szolgál (hasonlóan a személyi igazolványhoz), a mellékletét képező tulajdoni lap pedig a marhalevél intézményét felváltva a tulajdonjog igazolására hivatott (hasonlóan a gépkocsi törzskönyvhöz).

A lóútlevél kiváltása 2005. július 1-től minden 6 hónaposnál idősebb lóra kötelező. A ló azonosíthatósága és a tulajdoni viszonyok tisztázása mellett alapvető funkciója, hogy bejegyzésre kerülnek a ló állategészségügyi kezelései, hiszen ezek a későbbiekben befolyásolják a lóhús emberi fogyaszthatóságát.

Talán most már a legtöbb lótulajdonos számára ismeretes, hogy a lóútlevél kiváltása kötelező, de bizonyára még mindig sokakban felmerül a kérdés, miért is van szükség a lóútlevélre, milyen előnyökkel jár a lótartó számára annak kiváltása, és hogyan is bánjon vele a jogkövető magyar lótulajdonos.

A lóútlevél intézményét az Európai Unió azért írta elő, hogy biztosítsa a lófélék Unión belüli zökkenőmentes kereskedelmét. Az Unió célja az volt, hogy a lovak anélkül mozogjanak országon belül és országok között, hogy fertőzést terjesszenek – lóra és az élelmiszer célú fogyasztást tekintve emberre nézve egyaránt. Ez pedig csak akkor biztosítható, ha minden egyed azonosításra kerül, és az azonosító okmányában, vagyis lóútlevelében bejegyzésre kerülnek az azonosító adatai, származása, állategészségügyi kezelései, vizsgálatai, igazolva ezzel a ló eredetét, állategészségügyi állapotát, illetve emberi fogyasztásra való alkalmasságát.

Bár a lóútlevél neve azt sugallhatja, hogy csak azon lovak számára kötelező kiváltani, amelyek elhagyják telephelyüket, fontos hangsúlyozni, hogy a lóútlevél megléte minden ló esetében szükséges. Ez az okmány ugyanis amolyan „személyi igazolványa” az állatnak, amelyet akár a rendőr is elkérhet, de az esetleges állatorvosi kezeléseket is már csak ebbe a hatósági bizonyítványba lehet bevezetni. Tehát a lóútlevél teljes mértékben felváltja a marhalevelet, amelyre, illetve az oltási könyvre a lóútlevél kiváltását követően már nincsen szükség.

Mindazonáltal, hogy a lóútlevél kiváltása kötelező, nagyon sok előnnyel jár a lótulajdonos számára. A lóútlevél ugyanis – igazolva a ló eredetét, tulajdonjogát, állategészségügyi állapotát – lehetővé teszi a lótulajdonos számára, hogy egészséges lovát szállítsa, eladja, a részt vegyen vele rendezvényeken, vágóállatként értékesítse, de még az esetlegesen kapható támogatásokra is ezzel igazolhatja a jogosultságát.

De ha már a ló tulajdonosa kiváltotta lovára, lovaira a lóútlevelet, vajon hogyan is bánjon vele? A kérdés kapcsán egyrészt fontos tudni, hogy a lóútlevél hatósági bizonyítvány, amelybe bejegyzéseket csak az arra feljogosított személyek tehetnek. Így tehát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) Lóútlevél Irodája által nyomtatott azonosítási oldalakba csak az NÉBIH által arra feljogosított személyek jegyezhetnek be, így például a lódiagramot is csak az NÉBIH-től kapott megbízólevéllel rendelkező személy rajzolhatja be.

A lóútlevéllel történő „bánásmód” kapcsán arról is fontos szót ejteni, hogy a lóútlevélhez tartozik egy úgynevezett lótulajdonos nyilvántartó betétlap, amely ugyan része az okmánynak, funkciójában mégis elkülönül attól. Míg a lóútlevélnek minden esetben kísérnie kell az állatot, a betétlapot célszerű a lótulajdonosnak magánál tartania, ugyanis ezzel tudja igazolni, hogy az azon szereplő ló a tulajdonában van. Továbbá ennek segítségével jelentheti be a kiállító hatóság, vagyis az NÉBIH Lóútlevél Irodája felé a tulajdonos-változás tényét. A lóútlevél-rendszer kialakításának egyik alappillére, hogy zárt tulajdonos-nyilvántartást valósítson meg, vagyis a ló életében minden egyes lótulajdonos hivatalos bejegyzésre kerüljön. Ennek az a célja, hogy a ló életútja követhető legyen, előnye pedig, hogy tisztázott tulajdonviszonyokkal a ló tulajdonosa az Európai Unió piacán teljes jogú szereplővé válhat.

Shagya-arabLipicaiNóniuszFurioso North StarGidránKisbéri-félvérHuculMagyar sportlóArab telivér Angol telivérÜgetőShetland póniHaflingi kislóFjord ló Sportpóni